główna zawartość
artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza na Platformie ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP.

Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /ZSP4Raciborz/SkrytkaESP