główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Strona główna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu

w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy z językiem mniejszości niemieckiej w Raciborzu Przedszkole nr 5 w Raciborzu Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2010-03-02 | Zmodyfikowany: 2022-07-07 15:13

2. Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Utworzony: 2022-07-07 | Zmodyfikowany: 2022-07-07 15:01

3. Dane teleadresowe

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu ul. Bojanowska 5-7 47-400 Racibórz fax i telefon: 32 415 50 48 strona www: www.zsp4-raciborz.pl e-mail: sekretariat@zsp4-raciborz.pl, zsp4raciborz@poczta.onet.pl Godziny urzędowania : 700-1500

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 11:24

4. Zgłoszenie dziecka do szkoły - rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do szkoły - rok szkolny 2020/2021

Utworzony: 2014-03-04 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 08:22

5. Rok 2022

Dostawa sprzętu komputerowego Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz

Utworzony: 2022-03-16 | Zmodyfikowany: 2022-03-28 09:13

6. Rok 2022

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście R...

Utworzony: 2022-03-03 | Zmodyfikowany: 2022-03-15 12:04

7. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna: Kolejność alfabetyczna: Banach-Gębska Roksana – wychowanie przedszkolne Chodkiewicz Tomasz – fizyka Czaplińska-Mroczek Marzena – matematyka Depta Bogdan – historia, WOS Fichna Ilona – muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe Górecka-Jarmuła Małgorzata - język mniejszości narodowej – niemiecki Hula Izabela – pedagog, logopeda Jarmuła Juliusz – nauczyciel świetlicy Jawor Magdalena – wychowanie przedszkolne Jurczyk Mirosława &...

Utworzony: 2010-03-02 | Zmodyfikowany: 2022-03-03 13:11

8. Sekretariat

Sekretariat

Sekretarz - mgr Helena Kłosek

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-03-03 13:10

9. Redakcja biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Ilona Fichna - nadzór merytoryczny e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl tel. 0-32 415 50 48 Ilona Fichna - redaktor e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl

Utworzony: 2010-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:38

10. Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu mgr Ilona Fichna Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu mgr Beata Wowrek-Lechowska

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 13:05

11. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektroniczna skrzynka podawcza na Platformie ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP. Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /ZSP4Raciborz/SkrytkaESP

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 08:14

12. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:40

13. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolneg...

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu. Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-0...

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 12:42

14. Statut

Statut SP5

Utworzony: 2010-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 08:22

15. Statut

Statut ZSP4

Utworzony: 2016-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 08:18

16. Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Utworzony: 2010-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 08:25

17. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny codziennie od 700 - 1500

Utworzony: 2011-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 08:17

18. Statut

Statut Przedszkole nr 5

Statut Przedszkola Nr 5 w Raciborzu, ul. Bojanowska 7 Spis treści : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ II Cele i zadania Przedszkola 5 ROZDZIAŁ III Organy Przedszkola 9 ROZDZIAŁ IV Organizacja Przedszkola…………………………………………………………… 13 ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola ……………&he...

Utworzony: 2016-09-12 | Zmodyfikowany: 2016-09-12 17:44

19. Sekretariat

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania: Sekretariat czynny codziennie od 700 - 1500

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2015-10-02 11:07

20.

Plan imprez i uroczystości szkolnych

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Lp. Nazwa imprezy Typ imprezy Data Osoba odpowiedzialna 1. Rozpoczęcie roku szkolnego apel 01.09.2011 Dyrektor 2. Konferencja szkoleniowa szkolenie WDN 3. „Sprzątanie świata” porządkowanie okolicy 18. 09. 2011 Beata Hrycko, 4. Dożynki parafialne Korowód .09. 2011 Wychowawcy 5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej akademia 14.10. 2011 Opiekun SU 6. Dzień Patrona Szkoły , pasowanie na ucznia pierwszej klasy. akademia 26.10.2011...

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2011-11-27 16:25