główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna: Kolejność alfabetyczna: Banach-Gębska Roksana – nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie przedszkolne, rewalidacja Chodkiewicz Tomasz – fizyka Dąbrowska-Hula Izabela – pedagog, pedagog specjalny, logopeda Depta Bogdan – historia, WOS Fichna Ilona – muzyka, doradztwo zawodowe Gołeczka Joanna – wychowanie przedszkolne Hlubek Irena - religia przedszkole ks. Janus Wojciech - religia Jędorowicz Marcin - religia Kabała Marzena &nda...

Utworzony: 2010-03-02 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 09:40

2. Kontrole 2022

Kontrole 2022

Utworzony: 2023-12-15 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 08:13

3. Kontrole 2021

Kontrole 2021

Utworzony: 2023-12-15 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 08:05

4. Kontrole 2020

Kontrole 2020

Utworzony: 2023-12-15 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 08:04

5. Wykaz podręczników

Wykaz podręczników 2010/2011

Utworzony: 2010-06-14 | Zmodyfikowany: 2023-10-09 13:24

6. Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Utworzony: 2010-06-14 | Zmodyfikowany: 2023-10-09 13:20

7. Zgłoszenie dziecka do szkoły - rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dziecka do szkoły - rok szkolny 2023/2024

Utworzony: 2014-03-04 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 13:12

8. Statut

Statuty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Utworzony: 2016-09-12 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 09:50

9.

Statut SP5

Utworzony: 2010-05-16 | Zmodyfikowany: 2022-10-07 11:44

10. Strona główna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu

w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy z językiem mniejszości niemieckiej w Raciborzu Przedszkole nr 5 w Raciborzu Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2010-03-02 | Zmodyfikowany: 2022-07-07 15:13

11. Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Utworzony: 2022-07-07 | Zmodyfikowany: 2022-07-07 15:01

12. Dane teleadresowe

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu ul. Bojanowska 5-7 47-400 Racibórz fax i telefon: 32 415 50 48 strona www: www.zsp4-raciborz.pl e-mail: sekretariat@zsp4-raciborz.pl, zsp4raciborz@poczta.onet.pl Godziny urzędowania : 700-1500

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 11:24

13. Rok 2022

Dostawa sprzętu komputerowego Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz

Utworzony: 2022-03-16 | Zmodyfikowany: 2022-03-28 09:13

14. Rok 2022

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście R...

Utworzony: 2022-03-03 | Zmodyfikowany: 2022-03-15 12:04

15. Sekretariat

Sekretariat

Sekretarz - mgr Helena Kłosek

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-03-03 13:10

16. Redakcja biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Ilona Fichna - nadzór merytoryczny e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl tel. 0-32 415 50 48 Ilona Fichna - redaktor e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl

Utworzony: 2010-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:38

17. Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu mgr Ilona Fichna Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu mgr Beata Wowrek-Lechowska

Utworzony: 2010-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 13:05

18. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektroniczna skrzynka podawcza na Platformie ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP. Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /ZSP4Raciborz/SkrytkaESP

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 08:14

19. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:40

20. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolneg...

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu. Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-0...

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 12:42